خدمات مشتریان

منطقه اختصاصی زندگی برای شمااملاک در گرجستان

در الماس سبز شما همیشه احساس امنیت خواهید کرد، با اهمیت ویژه ای که به آسایش و راحتی شما از طریق دوربینهای شبانه روزی و تیم حفاظت حرفه ای داده شده است. در این پروژه ما زندگی خاصی را به شما پیشنهاد می دهیم که کاملا جدا از جهان خارج است و ورود به آن یا خروج از آن تحت کنترل خواهد بود

خدمات پس از تحویلاملاک در گرجستان

امتیازات الماس سبز حتی پس از سکونت شما در آپارتمان خود ادامه خواهد داشت. ما برای شما خدمات حرفه ای در مورد رفع خرابی و تعمیر و نگهداری از زمان تحویل تا یک سال را فراهم می کنیم. علاوه بر این ، تمیز کردن و نگهداری فضاهای مشترک مانند ورودی مجتمع ها به صورت منظم با خدمات حرفه ای ویژه انجام خواهد شد

در مورد جزيیات فکر نکنیداملاک در گرجستان

اگر شما می خواهید کیفیت ، خدمات و راحتی را یکجا داشته باشید ، تمامی آنچه به دنبال آن هستید را در الماس سبز خواهید یافت